Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan voor mensen met EMB

Via deze pagina kunt u toegang verkrijgen tot de digitale versie van de  Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan (VKvB). Ook kunt u de verantwoording en toelichting op de vragenlijst downloaden.

 

Doel vragenlijst

Met de VKvB kunt u op een systematisch wijze  de leefsituatie van een persoon met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) in beeld brengen. De lijst kan tevens gebruikt worden bij het zichtbaar maken van  bijzondere zorgvragen en biedt aanknopingspunten voor de richting van de gewenste zorg en ondersteuning.

 

Doelgroepen

Dit instrument is ontwikkeld voor mensen met EMB maar ook goed bruikbaar voor andere doelgroepen. Het gaat dan om mensen die sterk internaliserend gedrag vertonen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld mensen met NAH of ernstige en/of meervoudige beperkingen van wie de ontwikkelingsleeftijd wat hoger ligt dan bij mensen met EMB.

 

Digitale vragenlijst aanvragen

Na invulling van onderstaand formulier ontvangt u een e-mail met een unieke link naar de vragenlijst. Via deze link kunt u de vragenlijst online invullen, tussentijds opslaan en wijzigen. Na voltooiing vindt u de uitkomsten van de vragenlijst overzichtelijk terug in de scoreformulieren. Tevens heeft u de mogelijkheid de ingevulde vragenlijst en scoreformulieren als PDF op te slaan en te printen. De link blijft 2 maanden geldig.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het CCE.

E-mail: ...

Telefonisch: Anouschka Jansen, coördinator: 088 - 44 66 263

 

Ik ga akkoord met het Privacyreglement *verplicht veld